ทำไมแมว ต้องมีคอนโดแมว

ทำไมแมว ต้องมีคอนโดแมว

โลกแนวนอน และ โลกแนวตั้ง

เราใช้ชีวิตในโลกของแนวนอน แต่การใช้ชีวิตของแมวไม่ได้จำกัดในแนวนอนเท่านั้นแมวสามารถใช้ชีวิตได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งในสิ่งแวดล้อม แท้จริงแล้วรู้สึกปลอดภัยสบาย และสนุก เมื่อใช้ชีวิตในแนวตั้ง การที่เรามีสิ่งของอะไรซักอย่างเพื่อให้แมวได้อยู่ในที่สูงไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือย มันเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญสำหรับชีวิตของแมวตัวนึงเลยละ

ในบ้านที่มีแมวหลายตัว การมีพื้นที่ในแนวตั้งสามารถทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างบ้านที่แมวอยู่กันอย่างสงบสุข หรือเป็นบ้านที่แมวทะเลาะกันได้เลย  วิธีที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มพื้นที่แนวตั้ง คือ คอนโดแมว

ถ้าเราเลี้ยงแมวมากกว่าหนึ่งตัวในบ้าน การมีคอนโดแมวช่วยทำให้แมวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้น เพราะแมวที่เป็นจ่าฝูงจะอยู่จุดที่สูงที่สุดของคอนโดแมว ถ้าแมวสองตัวในบ้านชอบขู่ใส่กัน ฟ่อ ฟ่อ  การที่มีคอนโดแมวและแมวแต่ละตัวเลือกตำแหน่งที่อยู่หรืออาณาเขตบนคอนโดแมวแล้ว แมวตัวที่อยู่จุดที่สูงที่สุด จะช่วยให้แมวตัวอื่นทราบว่า ที่นี้ใครคุม 5555 ซึ่งคอนโดแมว ช่วยลดการเผชิญกันระหว่างแมวและลดความตึงเครียดให้แมวในบ้านได้ด้วย

 คอนโดแมว

แมวที่ชอบเก็บตัว

ถ้าที่บ้านมีแมวที่หวงเนื้องหวงตัว ชอบเเอบเก็บตัวเงียบ การมีคอนโดแมวช่วยให้แมวมีพื้นที่ที่รู้สึกปลอดภัยแม้จะไม่ได้อยู๋ในคอนโดแมว คอนโดแมวที่เป็นชั้นๆ ทำใหเแมวจะได้มองเห็็นสิ่งตา่งๆรอบตัวในมุมที่สูง และสามารถเห็นแมวตัวอื่นๆ นอกจากนี้แมวยังรู้สึกปลอดภัยว่าจะไม่มีแมวตัวอื่นซุ่มโจมตีจากด้านหลัง

เพิ่มอาณาเขต

คอนโดแมวเป็นทางเลือกที่ดีในการเพิ่มอาณาเขตในแนวดิ่ง เพราะเป็นวิธีที่แมวมากกว่าหนึ่งตัวสามารถแชร์พื้นที่และจัดลำดับสถานะ แมวบางตัวที่หวงที่ไม่แบ่งพื้นที่บางจุดในบ้าน แต่สำหรับคอนโดแมวแล้วเป็นเรื่องง่ายที่แมวจะแบ่งพื้นที่กันบนคอนโด