แหล่งของแร่ธาตุในอาหารสุนัข

แหล่งของแร่ธาตุในอาหารสุนัข

  • แร่ธาตุมีความสำคัญอย่างไรต่อโภชนาการของสุนัข

ในการเลือกอาหารที่ดีที่สุดเพื่อน้องหมาของเราค่อนข้างเป็นเรื่องที่ยาก หนึ่งเหตุผลในการที่จะใช้เป็นตัวเลือกในการเลือกซื้ออาหารคือความสมดุลย์ของโภชนาการที่จำเป็นต่อสุขภาพ แร่ธาตุก็เป็นหนึ่งในสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ อาหารที่มีความสมดุลย์ด้านโภชนาการจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องพัฒนาการ และการทำงานของร่ายกายของสุนัข แร่ธาตุที่จำเพาะจะต้องมีในอาหารตามปริมาณที่ควรได้รับ

ประโยชน์ของแร่ธาตุ ยกตัวอย่างเช่น เสริมสร้างการเจริญเติบโตของกระดูกและกระดูกอ่อน กระตุ้นการทำงานของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ ควบคุมความสมดุลย์ของน้ำในร่างกาย การขนส่งออกซิเจนในกระแสเลือด และการสร้างฮอร์โมน แร่ธาตุมักจะทำงานร่วมกันหลายชนิดเพื่อช่วยในการควบคุมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติ

การได้รับแร่ธาตุไม่เพียงพอต่อความต้องการเป็นเรื่องที่สำคัญ และการที่ได้รับมากเกินไปก็อาจทำให้เกิดปัญหาตามมาได้เช่นกัน ดังนั้นในการผลิตอาหารสำหรับสุนัขจึงให้ความสำคัญในเรื่องปริมาณของแร่ธาตุในอาหารของสุนัข แร่ธาตุที่ใช้จำเป็นต้องมีความคงตัวได้แม้จะผ่านกระบวนการการผลิตและทนต่อระยะเวลาในการเก็บรักษา โดยจะต้องสามารถดูดซึมได้ง่ายและมีคุณภาพที่ดี

แร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับอาหารสามารถพบได้ในผลไม้ ผัก เนื้อ และธัญพืชต่างๆ ในการผลิตอาหารจะไม่ได้ใช้วัตถุดิบจำนวนมากแต่จะเน้นใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีเพื่อให้แร่ธาตุที่เหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะใช้แร่ธาตุแบบผงเพื่อนำมาผสมในอาหารสัตว์แต่อย่างไรก็ตามจำเป็นจะต้องมีการคำนวณปริมานอย่างถูกต้องและแม่นยำในการใช้ด้วย

ในความเป็นจริงแล้วแร่ธาตุที่ได้จากวัตถุดิบเพียงอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องมีการเสริมสารเคมีที่เป็นแหล่งของแร่ธาตุที่จำเป็นลงไปด้วย ซึ่งคุณเจ้าของอาจจะสังเกตได้จากการที่มีการระบุว่ามีเถ้าในอาหารสัตว์ ซึ่งเถ้าที่ใส่ลงไปคือการเติมแหล่งของแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นลงไปนั่นเอง

  • ชนิดของแร่ธาตุสำหรับสุนัข

แร่ธาตุจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ แร่ธาตุหลัก และแร่ธาตุรอง แร่ธาตุหลักคือแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณที่มากกว่าแร่ธาตุรอง และสามารถพบในร่างกายได้มากกว่าด้วย แร่ธาตุหลักจะมี แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม โซเดียม คลอไรด์ โพแทสเซียม และซัลเฟอร์ แร่ธาตุรองคือแร่ธาตุที่ต้องการในปริมาณที่น้อย อาทิ เหล็ก สังกะสี ทองแดง โครเมียม ไอโอดีน ซีลีเนียม แมงกานีส และฟลูออรีน

เนื่องจากความจำเป็นในต่อการเจริญและความแข็งแรงของกระดูกและฟัน แคลเซียมและฟอสฟอรัสจึงมีความสำคัญค่อนข้างมากในกลุ่มแร่ธาตุหลัก ซึ่งมันจะส่งผลต่อความแข็งแรงหรือความอ่อนแอของกระดูก การที่กระดูกหักสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายในสุนัขที่มีภาวะขาดแคลเซียมและฟอสฟอรัส ในสุนัขเด็กที่ได้รับแร่ธาตุทั้งสองมากเกินไปจะทำให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการมีความผิดปกติโดยเฉพาะในสุนัขสายพันธุ์ใหญ่ แคลเซียมและฟอสฟอรัสก็มีความจำเป็นต่อการแข็งตัวของเลือด การเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อและระบบประสาทในสุนัขเช่นกัน

แมกนีเซียมช่วยเกี่ยวกับการพัฒนาของกล้ามเนื้อและกระดูกและมีส่วนช่วยในการดูดซึมของแคลเซียม ซึ่งแมกนีเซียมจะทำงานร่วมกันกับแคลเซียมและฟอสฟอรัส ในอาหารสุนัขแหล่งของแร่ธาตุทั้งสามชนิดจะมาจากกระดูก เนื้อปลา ถั่ว กากน้ำตาล เนื้อสัตว์ ธัญพืชและผักต่างๆ

โซเดียมและคลอไรด์เป็นแร่ธาตุที่ทำงานร่วมกัน มีหน้าที่ในการควบคุมสมดุลย์ของน้ำทั้งภายในและภายนอกเซลล์ร่างกาย ซึ่งมีผลต่อการทำงานของกล้ามเนื้อ ระบบประสาท และหัวใจ คลอไรด์จะช่วยในการสร้างน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร ความไม่สมดุลย์ของโซเดียมและคลอไรด์สามารถทำให้เกิดอาการขนร่วง อาการเกร็งของกล้ามเนื้อ ภาวะขาดน้ำ และอาจทำให้เกิดอาการอัมพาตในสุนัขได้ แหล่งของโซเดียมและคลอไรด์ในอาหารสุนัขได้แก่ ธัญพืช เนื้อสัตว์ เนื้อปลา มะเขือเทศ มันหวาน และถั่ว

โพแทสเซียมจะมีความคล้ายคลึงกับโซเดียมและคลอไรด์ในด้านการทำงานเพื่อช่วยควบคุมสมดุลย์ของของเหลวในร่างกาย และการทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท ภาวะขาดโพแทสเซียมจะโน้มนำให้เกิดอาการท้องเสีย อาเจียน และอาการคล้ายๆกับการขาดโซเดียมและคลอไรด์ ซึ่งถ้าขาดโพแทสเซียมจะทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดปกติได้

ซัลเฟอร์เป็นแร่ธาตุที่สำคัญต่อเส้นขน ผิวหนัง และเล็บ ช่วยในการหายของแผลและการล้างสารพิษในร่างกาย อาหารที่เป็นแหล่งของซัลเฟอร์ได้แก่ไข่ เนื้อปลา เนื้อสัตว์ และกากน้ำตาล

  • แร่ธาตุรองสำหรับสุนัข

ถึงแม้ว่าแร่ธาตุรองจะเป็นแร่ธาตุที่ต้องการในปริมาณน้อย แต่ก็ไม่สามารถขาดได้นะคะ อาทิ เหล็ก มีความสำคัญในการขนส่งออกซิเจนของเซลล์เม็ดเลือดแดง การสร้างพลังงานและการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งสามารถพบในตับ เนื้อสัตว์ปีก ถั่ว และเนื้อแดง

สังกะสีช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพผิวหนังและเส้นขน และช่วยในการย่อยสลายโปรตีน แหล่งของสังกะสีได้แก่ ไข่ เนื้อหมู ตับ ยีสต์ และเนื้อแกะ ทองแดงก็มีความสำคัญเช่นเดียวกับสังกะสี อีกทั้งยังช่วยเรื่องการเจริญของกระดูก แหล่งของทองแดง อาทิ ธัญพืช ถั่ว ตับ ไอโอดีนมีความสำคัญในการสร้างฮอร์โมนไทรอยด์ที่มีส่วนในการควบคุมระบบการเผาผลาญในร่างกาย

ซีลีเนียมเป็นแร่ธาตุที่ทำงานร่วมกับวิตามินอีเพื่อช่วยในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน แมงกานีสมีส่วนช่วยในการใช้ประโยชน์จากวิตามิน เช่น วิตามินบี1 ซี อี และไบโอติน แร่ธาตุรองอื่นๆที่คุณเจ้าของอาจรู้จักคือ นิกเกิ้ล อะลูมิเนียม ซิลิคอน โครเมียม โบรอน โคบอลต์ และฟลูออรีน

Link: https://www.petmd.com/dog/nutrition/evr_dg_mineral-the_right_sources?page=2