การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

เพื่อรับประกันคุณภาพสินค้าอย่างสูงสุด ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 14 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า เพื่อความสะดวกกับลูกค้าท่านสามารถนำใบเสร็จและสินค้าที่สมบูรณ์ตามข้อกำหนดไปเปลี่ยนได้ที่หน้าร้าน KingkongPETSHOP ทุกสาขาหรือติดต่อกลับมายังลูกค้าสัมพันธ์ของเรา

ในกรณีที่บริษัทฯ จัดส่งสินค้าผิดจากรายละเอียดยืนยันการสั่งซื้อสินค้า หรือกรณีสินค้าแตกหักจากการขนส่ง ลูกค้าต้องแจ้งกลับภายใน 3 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า บริษัทฯ ยินดีจะรับผิดชอบในการเปลี่ยนและจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับลูกค้าภายใน 14 วันนับจากวันที่เราได้รับสินค้าที่ส่งกลับมา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และต้องอยู่ในเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

ขั้นตอนการเปลี่ยนหรือคืนสินค้ามีขั้นตอนดังนี้

  • ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราที่เบอร์ 081-780-7116 หรือทางไลน์ LINE: @kingkongpetshop เพื่อแจ้งความประสงค์ของท่าน ฝ่ายบริการลูกค้าของเราให้บริการ วันจันทร์ – วันเสาร์ ช่วงเวลา 8:00 -17:00 น.
  • ทำการจัดส่งสินค้าคืนมาตามที่อยู่ของทางบริษัทฯ พร้อมทั้งของกำนัลต่างๆทั้งหมด (ในกรณืคืนสินค้าเท่านั้น) ตามที่อยู่ข้างล่าง

บริษัท เพ็ทชิคคลับ จำกัด 40/62 รามอินทรา 39 อนุสาวรีย์ บางเขน กทม. 10220

หากสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนไม่ได้เกิดจากข้อผิดพลาดของทางบริษัท ทางลูกค้ารับผิดชอบค่าส่งสินค้ากลับมายังบริษัท และทางบริษัทต้องขอการคิดค่าขนส่งตามจริงสำหรับค่าส่งสินค้ากลับไปยังลูกค้า

บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบสินค้าที่ได้รับคืนจากท่านภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่สินค้าส่งคืนมาถึง โดยทางบริษัทฯ จะสามารถทำการเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า ในกรณีดังต่อไปนี้

  • สินค้ามีตำหนิ แตกหัก : บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า หากมีสินค้าพร้อมส่ง
  • สินค้าไม่ตรงตามคำอธิบายบนเวบ : รอการพิจารณาจากทางบริษัท ฯ
  • ได้รับสินค้าผิด : บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า หากมีสินค้าพร้อมส่ง

หากทางบริษัทฯ พบว่าสินค้าที่ส่งคืนมามิได้อยู่ในสภาพตามที่กล่าวข้างต้น ทางบริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ และจะทำการจัดส่งสินค้าคืนกลับไปยังลูกค้าโดยทางลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมด

หมายเหตุ: ไม่รับเปลี่ยนสินค้าที่เป็นราคาพิเศษ, ของแถม และสินค้าที่จัดแคมเปญที่มีเงื่อนไขไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

เกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนเงินหรือเครดิตยอดเงินคืนของท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการรับคืนสินค้าหรือคืนเงิน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการรับคืนสินค้าของทางบริษัทฯ