ทิโมทีอัดแห้ง 16 oz.

210 ฿
หญ้าทิโมทีอัดแห้ง 16 ออนซ์ โปรตีนสูง 8% ไฟเบอร์ 32% เหมาะสำหรับสัตว์ฟันแทะอายุ 6 เดือนขึ้นไป หญ้า Alfalfa King ปลูกจากที่ราบสูงเนวาดา สหรัฐอเมริกาที่มีความหนาวเย็น และ ผ่านกระบวนการเกี่ยวกับด้วยวิธีธรรมชาติ นำมาอัดด้วยกรรมวิธี Double Compress อัดหญ้าให้ปริมาตรแน่นเหลือครึ่งเดียว ไล่อากาศออก เปรียบเทียบได้กับการบรรจุในระบบสูญญากาศ ไม่ฟูเหมือนยี่ห้ออื่นๆทำให้หญ้าที่ได้มีความแน่น หอมน่ากิน กรอบนาน เก็บรักษาได้นานกว่า สัตว์ฟันแทะควรจะได้รับหญ้าแห้งไว้ในกรงตลอดเวลา เพื่อลับฟันและเพื่อให้ระบบย่อยของพวกเขาทำงานได้เป็นปกติ #timothy #alfalfaking #rabbits #rodents #guineapigs

You may also like

Recently viewed