Bearing Back Off สเปรย์ป้องกันพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ 250 ml

149 ฿
  • Bearing Back Off สเปรย์ป้องกันพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ 250 ml.
  • สเปรย์ป้องกันสุนัขและแมวจากพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์
  • เช่น ถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะในบริเวณที่คุณไม่ต้องการ
  • ใช้สะดวกปลอดภันสำหรับผู้ใช้และสัตว์เลี้ยง
  • แต่มีประสิทธิภาพในการป้องกันสัตว์เลี้ยงสูง

You may also like

Recently viewed