Bongo ไม้ล่อแมว ขนกระต่าย

18 ฿
  • Bongo ไม้ล่อแมว ขนกระต่าย
  • วงกลม / ความยาวด้าม 30ซม.
  • ทางยาว / ความยาวด้าม 21ซม.
  • ทำจากขนกระต่ายแท้ 100%
  • ไม้แมวล่อตาล่อใจด้วยขนปุยนุ่ม
  • สร้างความสนุกคลายเคลียด
  • เป็นการช่วยออกกำลังกาย ปลดปล่อยพลังงาน
  • สร้างความสนุกสนาม เพลิดเพลิน
  • เพิ่มความสนิทลดความก้าวร้าว

You may also like

Recently viewed