Cattyman ของเล่นแมว เชือกม้วนกลม กระดิ่ง

135 ฿
Cattyman ของเล่นแมว เชือกม้วนกลม กระดิ่ง
รายละเอียด :
  1. เชือกม้วนกลม กระดิ่ง
  2. ให้เจ้าแมวได้ไล่ล่าตามสัญชาติญาณ
  3. กระตุ้นการเคลื่อนไหวเป็นการออกกำลังกาย
  4. ให้ความเพลิดเพลิน คลายเครียด

You may also like

Recently viewed