Cattyman ปลอกคอแมว Smart Lock

125 ฿
Cattyman ปลอกคอแมว Smart Lock
  • ขนาด: ปลอกคอแมว Smart Lock เส้นรอบวง 18 ~ 27 ซม.
รายละเอียดสินค้า:
  1. ปลอกคอแมวเปรียบเหมือนเครื่องประดับ มาพร้อมกับจี้น่ารักๆ
  2. เพิ่มสีสันให้กับแมวคุณ ใส่ไว้ว่ามีเจ้าของและกันการสูญหาย
  3. ปลอดภัยต่อคุณและสัตว์เลี้ยง

You may also like

Recently viewed