Cattyman Clockwork Twisted ของเล่นแมว ผีเสื้อบิน

195 ฿ 299 ฿
Cattyman Clockwork Twisted ของเล่นแมว ผีเสื้อบิน
รายละเอียด
  1. ของเล่นผีเสื้อบิน รอบทิศทาง
  2. โดยหมุนไขลานด้านหลังให้แกนหมุนพาผีเสื้อบิน
  3. ให้แมวได้วิ่งไล่จับ ตบ ตีได้อย่างสุกสนาน
  4. กระตุ้นความสนุกสนานในการล่าสัตว์
  5. เป็นการออกกำลังกายไปในตัว

You may also like

Recently viewed