Cattyman Meow Planet ตุ๊กตา มีแคทนิป

155 ฿
Cattyman Meow Planet ตุ๊กตา มีแคทนิป
แบบรูป
  • Cool Meow Meow มีแคทนิป
  • Vitality Meow มีแคทนิป
  • Lazy Meow มีแคทนิป
รายละเอียด :
  1. ตุ๊กตายัดไส้แคทนิป
  2. ให้เจ้าแมวได้ไล่ล่าตามสัญชาติญาณ
  3. กระตุ้นการเคลื่อนไหวเป็นการออกกำลังกาย
  4. ให้ความเพลิดเพลิน คลายเครียด

You may also like

Recently viewed