Chichilla อาหารสัตว์ฟันแทะ

280 ฿
  • เนเจอร์ ชินชิล่า  อาหารจากธรรมชาติเพื่อชินชิล่าโดยเฉพาะ 
  • อุดมด้วยไฟเบอร์สูง  จากหญ้า ผักสด และสมุนไพรหลากหลายชนิด 
  • เต็มคุณค่าของวิตามิน และแร่ธาตุจากธรรมชาติ 
  • ปราศจากน้ำตาล  
  • ดีต่อระบบทางเดินอาหารของชินชิล่า 
  • GRAIN-FREE  ปลอดภัย ไร้แป้ง ดีต่อระบบการย่อย 

You may also like

Recently viewed