Doggyman ปลอกคอสุนัข

185 ฿
Doggyman ปลอกคอสุนัข
ขนาด:
ปลอกคอสุนัข SS : รอบคอ 20 ~ 28 ซม. /สุนัข นน. 0-6 kg
ปลอกคอสุนัข S : รอบคอ 25 ~ 35 ซม. /สุนัข นน. 0-10 kg
ปลอกคอสุนัข M : รอบคอ 32 ~ 47 ซม. /สุนัข นน. 0-20 kg
ปลอกคอสุนัข L: รอบคอ 42 ~ 62 ซม. /สุนัข นน. 0-30 kg
รายละเอียดสินค้า:
ปลอกคอสุนัข ใส่ไว้ว่ามีเจ้าของและกันการสูญหาย ปลอดภัยต่อคุณและสัตว์เลี้ยง

You may also like

Recently viewed