DogLemi ที่นอนโซฟาแมว ปรับได้ (สีเทา)

225 ฿
DogLemi ที่นอนโซฟาแมว ปรับได้ (สีเทา)
ขนาด 50*72 cm.
รายละเอียด
  1. ใช้ผ้าที่มีตาข่ายที่แข็งแรงและระบายอากาศได้ดีเหมาะสำหรับฤดูร้อน
  2. ขอบผ้าใช้วัสดุที่แข็งแรง ทนต่อการดึงรั้ง
  3. โครงปรับได้ สามารถห้อยสูงจากพื้นได้

You may also like

Recently viewed