GiGwi Cat Toy ของเล่นแมว ตุ๊กตาแขวนประตู ยืดหด ปลายขนนก

215 ฿
Gigwi Cat Toy ของเล่นแมว ตุ๊กตาแขวนประตู ยืดหด ปลายขนนก
ขนาด 46x13x5 ซม.
รายละเอียด
1.ตุ๊กตาแขวนประตู หรือแขวนบริเวณที่ต้องการ
2.ปลายขาทั้ง3 มีริบบิ้น ขนนก และกระดิ่ง เพิ่มความสนใจ กระตุ้นความอยากเล่น
3.เจ้าของสามารถเล่นกับสัตว์ได้อย่างสนุกสนาน
4.ออกแบบเพื่อกระตุ้นสัญชาตญาณการล่าของแมว
5.ด้วยเสียงกระดิ่งและวัสดุธรรมชาติที่นำมาใช้(ขนนก)

You may also like

Recently viewed