GiGwi Catch Scratch Chipmunk

155 ฿

GiGwi Catch Scratch Chipmunk

ตุ๊กตากระรอกขนนก มีแคทนิป ของเล่นแมว ทำจากวัสดุที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยง

Catch & Scratch ออกแบบมาเพื่อตอบสนองสัญชาตญาณการล่าสัตว์ของแมว

และเพื่อรักษาอุ้งเท้าไว้ให้น้องแมวได้ขีดข่วนอย่างสนุกสนาน สามารถลับเล็บได้อย่างดี

แคทนิปกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมสนุกสนาน คลายเครียด

ขนาด 13*8*3 cm.

You may also like

Recently viewed