GiGwi Catch Scratch Jean squirrel

115 ฿

GiGwi Catch Scratch Jean squirrel

ตุ๊กตากระรอก มีแคทนิป ของเล่นแมว ทำจากวัสดุที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยง

Catch & Scratch ออกแบบมาเพื่อตอบสนองสัญชาตญาณการล่าสัตว์ของแมว

และเพื่อรักษาอุ้งเท้าไว้ให้น้องแมวได้ขีดข่วนอย่างสนุกสนาน สามารถลับเล็บได้อย่างดี

แคทนิปกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมสนุกสนาน คลายเครียด 

ขนาด 9*5*2 cm.

You may also like

Recently viewed