Gigwi pull me out series ของเล่นสุนัข ตุ๊กตาใส่ขนม

365 ฿
  • ขนาด ตุ๊กตา 11.5 x 19 cm x ยาวรวมเชือก 30 cm
  • ตุ๊กตาซ่อนขนมได้ปรับความยากในการให้ขนม
  • เพื่อให้สุนัขได้ต่อสู้กับตุ๊กตาเพื่อเอาขนมออกมา
  • การผสมผสานอาหารเข้ากับเกมจะช่วยให้สุนัขได้รับความสนุกสนาน
  • กระตุ้นให้กินอาหารช้าๆและช่วยฝึกสติปัญญาของสัตว์เลี้ยง

You may also like

Recently viewed