Hill's

45 ฿
- โปรตีนคุณภาพสูงเพื่อช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อในแมวอายุ 1-6 ปีของคุณ- ผลิตจากวัตถุดิบที่มีประโยชน์และย่อยง่ายเหมาะกับแมวอายุ 1-6 ปี- เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในแมวอายุ 1-6 ปี ด้วยสารต้านอนุมูลอิสระผ่านการรับรองทางการแพทย์ และมีวิตามินซี+อี - ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ- ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวัตถุดิบคุณภาพระดับโลกที่คุณสามารถไว้วางใจ แบรนด์ที่สัตวแพทย์แนะนำ

You may also like

Recently viewed