INABA เพาซ์

30 ฿
INABA อาหารเปียก เนื้อสันในไก่ สำหรับสุนัข 60g x 3ซอง (180g)

🍊(ส้ม) INABA อาหารเปียก เนื้อสันในไก่หน้ามันเทศและผัก

ส่วนผสม

เนื้อสันในไ่ก่, มันเทศ, แครอท, ฟักทอง, ถั่วลันเตา, น้ำซุปไก่สกัด, เจลลี่, คาราจีแนน, กัวร์กัม, วิตามิน อี, ผงชาเขียว

🍑 (ชมพู) INABA อาหารเปียก เนื้อสันในไก่หน้ากระดูกอ่อนและผัก

ส่วนผสม

เนื้อสันในไ่ก่, กระดูกอ่อน, แครอท, ฟักทอง, ถั่วลันเตา, น้ำซุปไก่สกัด, เจลลี่, คาราจีแนน, กัวร์กัม, วิตามิน อี, ผงชาเขียว

🍬(ฟ้า) NABA อาหารเปียก เนื้อสันในไก่หน้าชีสและผัก สำหรับสุนัข

ส่วนผสม

เนื้อสันในไก่, แครอท, ฟักทอง, ถั่วลันเตา, ชีส, น้ำซุปไก่สกัด, เจลลี่, คาราจีแนน, กัวร์กัม, วิตามิน อี, ผงชาเขียว

คุณภาพของอาหารสัตว์ทางเคมี

โปรตีน ไม่น้อยกว่า 8.0%ไขมัน ไม่น้อยกว่า 0.2%กาก ไม่มากกว่า 1.0%ความชื้น ไม่มากกว่า 90%

วิธีและขนาดการใช้

สุนัขโต น้ำหนักน้อยกว่า 5 กิโลกรัม ให้กินวันละ 80-240 กรัม
สุนัขโต น้ำหนัก 5-10 กิโลกรัม ให้กินวันละ 240-320 กรัมและให้อาหารสำเร็จรูปอื่นเพิ่มเติมเพื่อให้สุนัขได้รับสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย

You may also like

Recently viewed