Iris ที่ให้อาหารและน้ำ แบบเกาะกรง 32x17x6 cm

185 ฿
  • ที่ให้อาหารและน้ำ แบบเกาะกรง
  • ขนาด32x17x6cm
  • ที่ให้กึ่งอาหารอัตโนมัติ พลาสติกอย่างดีแยกเป็น2หลุม
  • เหมาะสำหรับใช้เกาะภายในกรง
  • ขวดน้ำสามารถหาเพิ่มเปลี่ยนขนาดได้ตามต้องการ
  • เมื่อสุนัขหรือแมวกินพร่องไปน้ำจะไหลลงมาเติมเองโดยอัตโนมัติ
  • ฐานที่ให้น้ำรองรับฝาเกลียวขวดน้ำ ใช้กับขวดน้ำโพลาลิส โออิชิหัวเกลียวขาว
  • วัสดุคุณภาพดีเหนียวแข็งแรง พลาสติกเกรด PP

You may also like

Recently viewed