Nature's gift 100g.

39 ฿
ผลิตจากประเทศออสเตรเลีย
ใช้วัตถุดิบคุณภาพสูง Human Grade
ใช้เฉพาะเนื้อสัตว์ในออสเตรเลียเท่านั้น
ไม่มี By-product, ไม่ใช้ข้าวโพด
ไม่ใส่สี ไม่ใส่สารกันบูด ไม่มีกลิ่นสังเคราะห์
ผลิตตามมตรฐาน AAFCO


สารอาหารสำคัญ
- Protein 8%
- Fat Min 3.5%
- Crude Fibre 1.5%
- Calcium 1.2%

You may also like

Recently viewed