Ostech ชามอาหารสแตนเลส

215 ฿
  • ขนาด
  • Size:1 (16 oz.) เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 cm x ฐาน 19.5 cm x สูง 5 cm
  • Size:2 (24 oz.) เส้นผ่านศูนย์กลาง 17 cm x ฐาน 22.5 cm x สูง 6 cm
  • Size:3 (64 oz.) เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 cm x ฐาน 29 cm x สูง 8 cm
  • Size:4 (96 oz.) เส้นผ่านศูนย์กลาง 26 cm x ฐาน 32.5 cm x สูง 8 cm
  • ชามอาหารและน้ำสแตนเลสสำหรับสุนัขและแมว
  • สแตนเลสขึ้นรูป มีแข็งแรง ทนทาน ทำความสะอาดง่าย
  • ด้านล่างภาชนะมีขอบยางกันลื่นอย่างดี
  • ง่ายต่อการใช้งานและเคลื่อนย้าย

You may also like

Recently viewed