Pawise Animal Party ของเล่นแมว ตุ๊กตาสัตว์ต่างๆ (คละแบบ1ชิ้น)

25 ฿
Pawise Animal Party ของเล่นแมว ตุ๊กตาสัตว์ต่างๆ (คละแบบ1ชิ้น)
รายละเอียด
1.ตุ๊กตาสัตว์ของเล่นสำหรับแมว
2.ซ่อนไว้ในที่ต่างๆเพื่อทักษะในการหาของสัตว์เลี้ยง
3.เพื่อความกระตือรือร้นให้การเล่นของสัตว์เลี้ยง
4.สร้างความสนุก และปลุกเร้าสัญชาติญาณการล่าของแมวได้เป็นอย่างดี
5.กัดมัน ตบสนุก จิกก็ยังไหว

You may also like

Recently viewed