Pawise butterfly 12x8.5m

45 ฿

Pawise ผีเสือ-Butterfly (สีฟ้า)

  • กระตุ้นการออกกำลังกายของเจ้าตัวโปรดให้แมวของคุณเคลื่อนไหว
  • และออกกำลังกายเพื่อลดความเครียด ผลที่ได้คือแมวมีสุขภาพดี
  • ขนาด 12*8.5 ซม.
  • บรรจุ 1 ชิ้น

You may also like

Recently viewed