Pawise Dog Summer cooling ของเล่นสุนัข แบบคลายร้อย

155 ฿
ของเล่นสุนัข แบบคลายร้อน ให้สุนัข
โดยการทำไปแช่ช่องฟรีซทำให้เย็น

- สามารถนำไปใส่ไว้ในถังน้ำดื่มให้สุนัข
- ใส่ในถังแช่น้ำเพิ่มความเย็นให้สุนัขได้แช่น้ำคลายร้อน

You may also like

Recently viewed