Pawise Woobies ลูกบอลมีขน ของเล่นแมว

15 ฿
Pawise Woobies ลูกบอลมีขน ของเล่นสำหรับแมว
รายละเอียด
1.ลูกบอลของเล่นแมว
2.เพิ่มทักษะและกระตุ้นการอยากเล่นของสัตว์เลี้ยง
3.ความกระตือรือร้นให้การเล่นของสัตว์เลี้ยง
4.สร้างความสนุก และปลุกเร้าสัญชาติญาณการล่าของแมวได้เป็นอย่างดี
5.กัดมัน ตบสนุก จิกก็ยังไหว

You may also like

Recently viewed