Pawise XXL lint roller ลูกกลิ่งเทปกาว

545 ฿
 • ลูกกลิ้งเทปกาว
 • สามารถใช้งานร่วมกับการทำความสะอาด ในบริเวณที่ต้องการ
 • เก็บฝุ่นตามพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพรม โซฟาผ้า ฟูกที่นอน เบาะในรถยนต์
 • เสื้อผ้าที่มีขุยผ้าติด เเละอีกทั้ง การทำความสะอาดเส้นผม หรือขนจากสัตว์เลี้ยงตามห้องต่างๆ
 • บริเวณที่มีฝุ่น สามารถกลิ้งได้ไม่ทำให้ฝุ่นฟุ้งขึ้นมา ทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาด
 • ไม่จำเป็นต้องหยิบเครื่องดูดฝุ่นหนักๆ แบกเข้าแบกออก ราคาแพงให้ยุ่งยากอีกเเล้ว
 • ตัวกาวก็มีความเหนียวกำลังดี ไม่ทำให้สิ่งของเสียหายหรือทิ้งคราบกาวไว้บริเวณที่เราทำความสะอาด
 • เมื่อใช้หมดแผ่นสามารถลอกทิ้งได้ง่าย
 • กระดาษรีฟิล 1ม้วน มี 30 แผ่น
 • แกนยาว 23 ซม.
 • แกนผ่าศูนย์กลาง 8 ซม.

You may also like

Recently viewed