Pet8 CAT NIP หญ้าสมุนไพร 10 กรัม

59 ฿
  • กัญชาแมว ใช้โรยบนของเล่นหรืออาหาร สำหรับแมว ขนาด 10 กรัม
  • ช่วยให้แมวอารมณ์ดี ช่วยในการเจริญอาหาร
  • ช่วยให้น้องผ่อนคลายจากความเครียด
  • ใช้โรยบนของเล่นหรืออาหารของน้องเหมียว
  • ช่วยให้แมวอารมณ์ดี ผ่อนคลาย
  • ช่วยในการเจริญอาหาร
  • สามารถโรยลงในของเล่นหรืออาหารได้
  • ปลอยภัยต่อคุณและสัวต์เลี้ยง

You may also like

Recently viewed