PETGEEK Smart Bowl 2in1 ชามอาหารชั่งน้ำหนัก ชามกินช้า

1,185 ฿ 1,450 ฿
  • ขนาด
  • ชามอาหารอัจฉริยะ ที่สามารถชั่งน้ำหนักอาหารแต่ละมื้อได้
  • ควบคุมจำนวนอาหารแต่ละมื้อได้อย่างแม่นยำ
  • มีชามเปลี่ยนให้2แบบ ชามสแตนเลส ชามกินช้า
  • ชามกินช้าช่วยให้สัตว์เลี้ยงของคุณควบคุมการย่อยดีขึ้น
  • ภาชนะทั้งสองปลอดภัยป้องกันแบคทีเรีย
  • ตัวชามใช้พลังงานจากถ่าน AA
  • ดูข้อมูลผ่านแอปเชื่อมต่อชามกับสมาร์ทโฟนได้

You may also like

Recently viewed