Petiy กรรไกรตัดเล็บแมว

185 ฿
Petiy กรรไกรตัดเล็บแมว size S
ขนาด (ซม.) 6.5x11.5x0.7
ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานและหยิบจับ
ตัวมีดทำจากวัสดุแข็งแรงและมีคมมาก
ตัวด้ามจับทำจากพลาสติกป้องกันแบคทีเรียใช้งานสะดวกไม่เมื่อยล้า
กรรไกรตัดเล็บสำหรับแมว ทุกสายพันธุ์
แถมตะไบ 1 ชิ้น
คำเตือน
ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง ควรทำความสะอาดมีดของกรรไกรตัดเล็บ
ควรใช้ด้วยความระมัดะวัง และควรตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆ ก่อนใช้งานทุกครั้ง ถ้าพบว่าชำรุด ควรเปลี่ยนทันที

You may also like

Recently viewed