Petwant แผ่นกรอกน้ำพุ รุ่น PW-106

285 ฿
  • ตัวกรองน้ำพุสัตว์เลี้ยง
  • ไส้กรองน้ำพุ ใช้ได้ 1 เดือน
  • หากมีแมวหลายตัวใช้น้ำพุ จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยขึ้น
  • ตัวกรองน้ำพุแมวสามารถกรองขน โลหะหนัก
  • ช่วยขจัดคลอรีน กลิ่น และสารปนเปื้อนอินทรีย์จากน้ำ ไม้ให้ลงไปในน้ำ
  • ทำให้น้ำสะอาด ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ติดตั้งง่าย สะดวกในการใช้งานและทำความสะอาดได้
  • วิธีใช้
  • ล้างไส้กรองน้ำพุสัตว์เลี้ยงด้วยน้ำ ก่อนใช้และแช่ตัวกรองในน้ำเป็นเวลา 2 นาที
  • แล้วล้างออกให้สะอาด ให้น้ำไหลผ่านก่อนใช้งาน

You may also like

Recently viewed