Puppe ชามอาหารสุนัข

50 ฿
  • Size: M เส้นผ่านศูนย์กลาง 16cm x ลึก 6cm x ฐาน 21cm
  • ชามอาหารพลาสติก ฐานมีกันลื่น
  • มีแข็งแรง ทนทาน ทำความสะอาดง่าย
  • น้ำหนักเบาง่ายต่อการใช้งานและเคลื่อนย้าย

***เลือกสีรบกวนระบุที่ หมายเหตุ หรือแชทข้อความค่ะ

Puppe ชามอาหารสุนัข

Size: M เส้นผ่านศูนย์กลาง 16cm x ลึก 6cm x ฐาน 21cm

Size: L เส้นผ่านศูนย์กลาง 20cm x ลึก 7cm x ฐาน 21cm


ชามอาหารพลาสติก ฐานมีกันลื่น

มีแข็งแรง ทนทาน ทำความสะอาดง่าย

น้ำหนักเบาง่ายต่อการใช้งานและเคลื่อนย้าย

You may also like

Recently viewed