Royal Canin Exigent Savour แมวโต เลือกกินอาหารจากรูปร่างเม็ดอาหารและการเคี้ยว

205 ฿
  • สำหรับแมวทานยากแมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป
  • รูปเม็ดอาหาร 2 แบบ เพิ่มสัมผัสที่แตกต่างภายในปากสำหรับแมวเลือกกิน ตอบโจทย์แมวเลือกกินจากเม็ดอาหารหลากหลาย
  • เพราะแมวแต่ละตัวมีความชอบแตกต่างกัน เช่น จากเม็ดอาหาร จากกลิ่นหอม หรือจากสัดส่วนโปรตีนสูง
  • คุมรูปร่างให้สมส่วน ด้วยระดับพลังงานเหมาะสม (โปรตีน, ไขมัน)
  • ดูแลสุขภาพทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง

You may also like

Recently viewed