Royal Canin Indoor สำหรับแมวโตอายุ 1 ปีขึ้นไป เลี้ยงในบ้าน

139 ฿ 250 ฿
  • ดูแลระบบขับถ่ายและปรับให้เป็นก้อนดี
  • ลดกลิ่นมูลด้วยโปรตีนย่อยง่าย (90%)
  • ดูแลรูปร่างให้สมส่วนสำหรับแมวกิจกรรมน้อย
  • คุมรูปร่างให้สมส่วนด้วยระดับพลังงาน (โปรตีน, เกาะ) เหมาะสมกับแมวกิจกรรมน้อย
  • ดูแลปัญหาก้อนขนด้วยใยอาหารจากไซเลี่ยม
  • การควบคุมปัญหาก้อนขนด้วยใยอาหารจากเม็ดพลาสติกลดการจับตัวของก้อนขนและขับออกทางโคลน
  • ดูแลสุขภาพทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง
  • ดูแลสุขภาพทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง


You may also like

Recently viewed