Royal Canin Urinary Care แมวโต โรคนิ่ว

195 ฿
  • อาหารเม็ดสำหรับแมวโต อายุ 1 ปีขึ้นไป
  • ช่วยลดโอกาสการเกิดนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ
  • ช่วยในการทำงานของกระเพาะปัสสาวะ มีประสิทธิภาพเต็มที่
  • โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะในแมว เช่น กระเพาะปัสสาวะอักเสบ ปัสสาวะลำบาก
  • มีเลือดปนในปัสสาวะ ปัสสาวะไม่ออก หรือโรคนิ่ว ถือเป็นโรคที่ต้องระวัง
  • เพราะอาจทำให้เจ้าเหมียวเสียชีวิตได้ภายในไม่กี่วัน เนื่องจากอาการเหล่านี้
  • อาจเป็นสาเหตุของทางเดินปัสสาวะอุดตัน ในบางตัวที่ปัสสาวะไม่ออก
  • อาจทำให้น้ำปัสสาวะไหลย้อนกลับขึ้นไปทำลายไต จนทำให้ไตวายได้
  • Royal Canin Urinary Care สูตรเฉพาะสำหรับเจ้าเหมียวที่ต้องได้รับการดูแล
  • เรื่องระบบทางเดินปัสสาวะ ที่พิสูจน์แล้วว่าเห็นผลใน 10 วัน

You may also like

Recently viewed