Royal Canin VD CAT URINARY S/O แมวโรคนิ่ว สลายนิ่วสตรูไวท์

310 ฿
  • Royal Canin VD CAT URINARY S/O แมวโรคนิ่ว สลายนิ่วสตรูไวท์
  • ละลายนิ่วสตรูไวท์ ทำให้ปัสสาวะเป็นกรดอ่อน ช่วยลดปริมาณแบคทีเรียในกระเพาะปัสสาวะ
  • เพิ่มปริมาณและลดความเข้มข้นปัสสาวะ ป้องกันการเกิดนิ่ว
  • ทั้งชนิดสตรูไวท์ และแคลเซียมออกซาเลต
  • ป้องกันการตกผลึกของแร่ธาตุในน้ำปัสสาวะ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของการเกิดนิ่ว 
  • ควบคุมปริมาณแร่ธาตุแมกนีเซียม ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของนิ่วสตรูไวท์

You may also like

Recently viewed