Royal Canin VDW CAT POU URINARY แมวโรคนิ่ว100g (ยกกล่อง x12 ซอง)

700 ฿
  • Royal Canin VDW CAT POU URINARY แมวโรคนิ่ว
  • อาหารประกอบการรักษาโรคระบบทางเดินปัสสาวะ (นิ่วสตรูไวท์ และแคลเซียมออกซาเลต)
  • อาหารแบบเปียกช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในกระเพาะปัสสาวะ
  • ควบคุมปริมาณแมกนีเซียม ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของนิ่วสตรูไวท์
  • สลายนิ่วชนิดสตรูไวท์ (Struvite) ด้วยการปรับสภาพปัสสาวะให้เป็นกรด
  • ควบคุมความเข้มข้นแร่ธาตุในน้ำปัสสาวะ
  • เพิ่มปริมาณ และลดความเข้มข้นของปัสสาวะ
  • ป้องกันการตกตะกอนของนิ่วสตรูไวท์และแคลเซียมออกซาเลต

You may also like

Recently viewed