Royal Canin VDW DOG CAN URINARY สุนัขโรคนิ่ว สลายนิ่วสตรูไวท์

100 ฿
  • Royal Canin VDW DOG CAN URINARY สุนัขโรคนิ่ว สลายนิ่วสตรูไวท์
  • เพิ่มปริมาณ และลดความเข้มข้นของปัสสาวะ
  • ป้องกันการตกตะกอนของนิ่วสตรูไวท์และแคลเซียมออกซาเลต
  • ๏สลายนิ่วชนิดสตรูไวท์ (Struvite) ด้วยการปรับสภาพปัสสาวะให้เป็นกรด  
  • ลดการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดนิ่ว

You may also like

Recently viewed