SH กระต่าย ไวลด์เบอร์รี่ 3กก.

275 ฿
มีลิกโนเซลลูไลส แหล่งของใยอาหารที่ช่วยแบคทีเรียในระบบย่อยอาหารและทำงานได้ดี   มียัคค่า ช่วยลดกลิ่นมูลของน้องกระต่าย 

You may also like

Recently viewed