Sukina สเปรย์ฆ่าเชื้อดับกลิ่น 300 ml

130 ฿
  • กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
  • สำหรับดับกลิ่นปัสสวะ
  • กลิ่นตัวสัตว์ ที่นอน เบาะ และ อื่นๆ
  • ปลอดภัย ไม่เป็นอันตราย
  • ฉีดพ่นโดยตรงบริเวณที่เป็นที่มาของกลิ่น

You may also like

Recently viewed