Sukina Petto ผ้าอ้อมสุนัข

165 ฿
 • ขนาด
 • XSSS : รอบเอว 20-28 cm /น้ำหนัก 1-2kg. /ความสูง 10 cm
 • SSSS : รอบเอว 28-36 cm /น้ำหนัก 1.5-3kg. /ความสูง 15 cm
 • SSS : รอบเอว 30-42 cm /น้ำหนัก 2-4kg. /ความสูง 18 cm
 • S : รอบเอว 32-44 cm  /น้ำหนัก 4-7kg. /ความสูง 20 cm
 • M : รอบเอว 34-48 cm /น้ำหนัก 8-12kg. / ความสูง 22 cm
 • L : รอบเอว 42-56 cm /น้ำหนัก 10-15kg. /ความสูง 25 cm
 • XL : รอบเอว 46-60 cm /น้ำหนัก 15kg.ขึ้นไป /ความสูง 28 cm
 • สำหรับสุนัขที่กำลังฝึกขับถ่าย
 • สัตว์เลี้ยงที่ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้ บาดเจ็บ หรือ มีอายุมาก หรือหลังการผ่าตัด
 • ป้องกันการผสมพันไม่ตั้งใจ
 • สัตว์เลี้ยงมีประจำเดือน
 • ป้องกันทั้งกลางวันและกลางคืน

You may also like

Recently viewed